RODNA KUĆA

Rodna kuća Josipa Mažuranića, osnivača Narodne čitaonice i knjižnice ( 1845.) i Stjepana Mažuranića, učitelja i sakupljača narodnih pjesama. U blizini su Mala vrata, jedini sačuvani od tri ulaza u zidine Starog grada. Tu se u vrijeme Mesopusta (Karnevala) obavlja "napovidanje" – dio pokladnih običaja.