"UGLIĆ" - NAJUŽA ULICA

Najuža ulica u gradu Novom Vinodolskom. Dugačka 30 metara i široka svega 90 centimetara.