ZVONIK

Zvonik s početka 20. st. (1911.), visok 36 metara. Građen je na mjestu crkvice Sv. Fabijana i Sebastijana iz 1496. godine. Po predaji crkvica je u vrijeme haranja kuge izgrađena za jedan dan kao zavjetna. Dijelovi oltara nalaze se u Narodnom muzeju.